ont

Din hørsel

Støy i boliger kan komme fra mange kilder: Ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner, støy fra gaten og kanskje støy fra naboer. Konstant støy oppleves både ubehagelig og kan føre til helseplager. Gipsrosetter og nakne damer Seniorrådgiver Tore Moen i Brekke & Strand Akustikk AS forteller at ekkoeffekter og lang etterklangstid (klangen i rommet er høy og varer lenge) ofte forekommer i moderne bygg på grunn av materialvalg og en minimalistisk byggetrend. De fleste av oss opplever ekkoeffekter og hard lyd som plagsomt, særlig når flere er samlet, og gjerne når vi skal høre musikk eller se på tv. For hørselshemmede og eldre vil denne støyen være spesielt plagsom og vanskeliggjør god samtale og dialog. – I gamle dager brukte man gipsrosetter, stukkatur i taket og søyler med halvnakne damefigurer eller lignende for å regulere lyden i store konserthus. I dag er det moderne med pyramideformer eller andre ting som stikker ut av veggen og bryter opp lyden, sier Moen.

Myke materialer
– Hjemme i din egen stue er det lydabsorberende tiltak som er mest aktuelt. Alle myke materialer, som for eksempel polstrede sofaer og stoler, puter, tepper og tykke gardiner gjør romakustikken mer dempet. Det samme gjelder lydabsorberende bilder og andre myke ting du henger på veggene, opplyser Moen. Han forklarer at materialer og produkter som brukes for å dempe akustikk og etterklang i et rom kalles lydabsorbenter. De kjennetegnes av å ha en porøs overflate og må være luftåpne. Det finnes en rekke lydabsorberende materialer som er laget for dette formålet, for eksempel plater til tak og vegger. I tillegg fins det mange materialer som ikke er laget som lydabsorbenter, men som likevel har tilsvarende egenskaper. – Tenk bare på forskjellen av lydopplevelsen i et helt tomt rom i forhold til et rom som er møblert, sier Moen. Når det gjelder lydisolering mellom interne rom er det ifølge ham viktig at dørene mellom rommene er lufttette. – Ser du lyset fra det ene rommet til det andre, selv om døren er lukket, vil også lyden slippe gjennom. Da lønner det seg å sette på gummilister, så det blir helt tett. Selv har jeg dyttet kronestykker i alle nøkkelhullene, ler Moen. – Det kan være kronen på verket i lyddempingen, når alle andre tiltak er utført.

Lydisolering mot støy utenfra
Tiltak mot ytre lydkilder er viktig for å dempe støynivået i boligen din. Hører du lyder fra avløpsrør skyldes dette først og fremst at vannet kolliderer med rørveggen. Lydnivået vil variere utfra vannmengde og hastighet. Brå endring av væskestrøm og store fallhøyder gir derfor mest støy. – Lyd fra avløpsrør er lett gjenkjennbar støy, som ofte oppleves som forstyrrende i stille omgivelser. Tapping fra servant, dusj, tømming av badekar eller toalett kan også gi forstyrrende lydnivåer. Utspyling fra toalett gir nesten alltid de høyeste lydnivåene. Én løsning kan være at rørføringer til sanitærkilder kasses inn, og at avløpsrør ikke ligger synlige, anbefaler Moen.

Tette vinduer og siktlinje
Utette vinduer, noe som ikke er uvanlig i eldre boliger, kan også være en kilde til støy. Her anbefaler Moen å enten bytte vinduer eller sette inn et ekstra, innvendig vindu. – Det finnes i dag vinduer på markedet som stenger det aller meste av lyder ute. Sjekk også ventilene, og bytt til lyddempende ytterveggsventiler, dersom du ikke har dette. Moen forklarer at det gjelder å bryte siktlinjen til lydkilden. Med det mener han at hvis du for eksempel kan se trafikken på veien ved siden av boligen din, vil du også høre den. For å dempe lyden, kan det bygges en tett støyskjerm. – Da vil du ikke lenger kunne se trafikken, og støyskjermen bryter strømmen av lyder. Støyskjermen kan bygges av ulike materialer. Det viktigste er at den er tett, sier Moen. Du kan gjøre mye for å dempe støy Enten du bor i leilighet eller enebolig, har ny eller gammel bolig, kan du gjøre mange tiltak for å dempe støy inne og utenfra.

MANGE TILTAK. Seniorrådgiver Tore Moen i Brekke & Strand Akustikk.

Nord-Norges største massivtreprosjekt

Flere nye prosjekter

Flere nye prosjekter

Kurs- og konferansehotell, omsorgsboliger og sykehjem og en bilforretning, de akustiske forholdene er viktige uansett type bygg.

Miklagard Resort:

Miklagard Golf åpnet i 2001 og har lenge hatt ambisjoner om å bli et ledende golfanlegg i Europa. Men det siste viktige elementet for å bli et komplett golftilbud, har latt vente på seg – inntil nå. For nå står første fase av et nytt kurs- og konferansehotell med 302 rom ferdig og klart til bruk.
Les hele artikkelen på bygg.no.

Alta omsorgssenter:

Fordelt på fem bygg i massivtre har Alta kommune fått plass til 60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser i en bygningsmasse på 25.000 kvadratmeter.
Les artikkelen på bygg.no.

Moss To-Takt:

Bilforretningen Moss To-Takt i Moss kan nå sette opp takten i nye, spreke lokaler.
Les artikkelen på bygg.no.

Carl-Berner-Torg-768x509

Carl Berner Torg

Peab har brakt et boligprosjekt med høy standard til torgs på det sentrale knutepunktet Carl Berners plass i Oslo.

Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen, 15.9.2020
Byggherre: Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen
Arkitekt: Lund Hagem og Atelier Oslo

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Nye ferdigstilte prosjekter

Klimahuset i Oslo:

Et utstillingsbygg i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum i Oslo har sett dagens lys. Nordens første klimahus har som oppgave å formidle forskningsbasert kunnskap – i stor grad rettet mot barn og unge – om jordas klima og klimaendringene. Klimahuset har passivhusstandard med en rekke miljøtiltak, og er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt med kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB O-EQ).

Jordal-Amfi-ute-803x480

Nye Jordal Amfi åpnet

Nye Jordal Amfi åpnet

Fredag, 25. september, kunne Oslo kommune vise frem Oslos nye idrettsstorstue Jordal Amfi.

Anlegget er større enn det gamle, og det er plass til 5.300 sittende publikummere i arenaen, som har Norges største mediekube hengende fra taket.

Solcellepaneler, grønt tak og 30 energibrønner, skal gjøre Jordal Amfi klimavennlig og langt mer energieffektivt i drift enn den gamle hallen.

Byggets plassering i terrenget, og de gjenkjennbare elementene som det karakteristiske sløret, hallrommet og tribunen, gjør at bygget ivaretar arven etter gamle Jordal Amfi som sto klar til Ol i 1952.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.

Brekke & Strand har vært rådgiver akustikk for dette prosjektet.

Bjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bjølstad studentboliger

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) kan tilby stadig flere hybelenheter til sine studenter. AF Gruppens siste bidrag er fire punkthus i massivtre i Fredrikstad, med i alt 243 boenheter.

De fire husene varierer i høyde fra fire til seks etasjer, og er koblet sammen to og to via glassbroer som går over tre og fire plan. Byggene skiller seg ut med signalgul detaljering og med karakteristiske knekk i takformene.

Dette er SiØs andre byggetrinn med massivtre på Bjølstad, og direktør Rita Hursum Lystad i SiØ er tydelig på at massivtretanken ligger dypt forankret hos studentene.

– Flertallet i styret vårt er studenter, også styrelederen, og de ønsket å bygge både bærekraftig og miljøvennlig. Det var viktig den gang, og er fortsatt viktig; studentboligene skal være kostnadseffektive. Det er jo studentene som til syvende og sist skal betale husleien. Hybelenhetene skal også ha fremtidsrettede løsninger med god funksjonalitet, sier Lystad.

Dette siste trinnet er SiØs fjerde i massivtre, det er bygget to tidligere i Halden og ett på Bjølstad som sto ferdig i 2016. Til sammen disponerer SiØ nå 715 hybelenheter i Halden og Fredrikstad.

Lars Erik Borge iTre har vært prosjekteringsleder i utviklingsfasen og prosjektleder for SiØ i byggefasen.

– Samtidig som massivtre i studentsamskipnader er kostnadseffektivt og holdbart når det gjelder helhetstenking, får vi ofte tilbakemeldinger fra studentene på det gode innemiljøet. Det er en rimeligere byggemetode med synlig tre på to av sidene, ofte også i himling, sier Borge.

Den fysiske oppstarten på Bjølstad ble innledet av AF Gruppen i begynnelsen av juli i fjor med riving av fire eldre studenthus. AF Gruppen hadde i utgangspunktet en samspillsentreprise med SiØ, som gikk over i en totalentreprise.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.

Campus-As-2-300x199

Campus Ås – Veterinærbygget

Samlokaliseringen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i norgeshistorien og et av de største Statsbygg-prosjektene noensinne.

Det nye veterinærbygget på Campus Ås åpner for veterinærer, forskere, undervisere og studenter i 2021 etter omfattende testing og prøvedrift av bygget. Det 63.100 kvadratmeter store nybygget i Ås kommune blir da en helt unik bygning i internasjonal sammenheng, hvor både friske og syke dyr, forskning, veterinærvirksomhet og undervisning samles under ett tak.

Byggherre Statsbygg har delt prosjektet inn i 40 sideentrepriser, og hele utbyggingen har en kostnadsramme på over åtte milliarder kroner.

– Det er ingen enkeltmiljøer som har kompetansen til å bygge noe slikt alene, så vi har vært helt nødt til å dele utbyggingen opp i flere entrepriser, understreker prosjektleder Per Roar Nordby i Statsbygg.

Henning Larsen Architects og Fabel arkitekter står bak utformingen av dette spesialiserte bygget. Bygget omfatter en rekke store kontrakter for mer eller mindre unike tekniske løsninger. De tre største bygningsmessige kontraktene er kontraktene for råbygget, som ble signert med BundeBygg tilbake i 2015, kontrakten for tett bygg, som gikk til AF Gruppen, og kontrakt for bygningsmessig innredning, som HENT har hatt sammen med et eksternt bygg på samme tomt.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.

Brekke & Strand har jobbet sammen med Multiconsult om den akustiske prosjekteringen og utført kontrollmålinger for HENT AS.

11_Vindmollebakken_by_HelenHard_Foto_Sindre_Ellingsen_H1A8834_Lav-848x480

Statens pris for byggkvalitet

 

Statens pris for byggkvalitet

..til Vindmøllebakken bofellesskap

Vi har jobbet på prosjektet som underleverandør til Kruse Smith Entreprenør.

«Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger er bygget etter modellen Gaining-by-sharing. Tanken bak modellen er å skape bærekraftige bomiljøer, både miljømessig, sosialt og arkitektonisk. Her legges det til rette for at beboerne møtes på tvers av generasjoner. Prosjektet åpner for et mangfold av sosiale og fysiske løsninger, hvor det å dele og det å bo sammen med mennesker i ulik alder og livssituasjon oppleves som en gevinst. De 40 leilighetene er på mellom 25 og 90 kvadratmeter. Alle har tilgang til store fellesarealer og funksjoner som allrom med kjøkken, amfi, verksteder, vaskerom, bibliotek, gjestehybel, takterrasse, gårdsrom, veksthus og lekeplass. Boligkjøperne har vært involvert fra starten og har dermed kunnet påvirke prosjektet i byggeperioden.

Sissel Leire i Indigo Vest sto for presentasjonen under dagens konferanse.

– Dette er spennende, ikke bare fordi man har laget et flott prosjekt, men aller mest fordi man tøyer begrepet byggkvalitet i riktig retning. Her kombineres god arkitektur med sosial bærekraft og tanker rundt menneskelig fellesskap. Prosjektet viser retning, mot noe varmere og mer inkluderende.»

Byggfakta.no

 
 

 

Bogafjell-ungdomsskole-803x480

Bogafjell ungdomsskole

Den nye ungdomsskolen på Bogafjell i Sandnes står nå klar til å møte elevene i august.

Skolen på Bogafjell er etterlengtet. Bydelen i Sandnes er blant kommunens største, og har inntil nå manglet egen skole for de eldste grunnskoleelevene. Sandnes kommune lider av voksesmerter, og ungdommene har blitt sendt til andre skoler. De siste årene har ungdomskullet også blitt delt. Dette blir det slutt på når rektor Vigdis Vatne i august tar imot 207 elever, fordelt på ni klasser, i 8., 9. og 10. trinn.

[…]

Skolen, på 5.500 kvadratmeter, har kapasitet til 504 elever. Den består av 18 klasserom, alle med et grupperom. Byggets form gjør at klasserommene i den øverste etasjen har opp til cirka seks meters takhøyde. Dette gir åpne og luftige værelser, med mye lys og god romopplevelse.

Ungdomsskolen inneholder også rom for undervisning i fremmedspråk og valgfag. Her er spesialrom for matlaging, naturfag, håndarbeid, tresløyd og musikk, men bygget er uten gymsal. Bogafjellhallen skal benyttes til det. Slik unngår en at hallen blir stående ubrukt på dagtid.

Byggestart var senvinter 2018, og totalentreprenør Jærentreprenør overleverte skolen 8. juni.

Les hele omtalen og se bilder på bygg.no.

Bygg-01-Vinslottet

Bygg 01 Vinslottet

Vinmonopolets gamle hovedanlegg på Hasle i Oslo var Nordens største industribygg da det ble bygd på 1930-tallet. Nå er mastodonten transformert til et 43.699 kvadratmeters bolig- og næringsbygg.

Bygg 01 Vinslottet er en del av Hasle Linje, sentralt plassert mellom Løren, Frydenberg og Økern i Oslo. Vinmonopolets gamle produksjonsanlegg var Nordens største bygg da det ble oppført i 1932.
Bygget på 43.699 kvadratmeter er konstruert som et lagerbygg med monumentale fasader og bærestruktur av stålsøyler. Byantikvaren har omtalt bygget som enestående norsk industriarkitektur, og teglfasaden er bevaringsverdig.

Höegh Eiendom AS kjøpte tomten av Arcus i 2007. Sammen med Profier AS, byantikvaren og plan- og bygningsetaten i Oslo jobbet de i flere år med planene om å utvikle og bygge om industribygget.
I april 2017 var rammetillatelsene på plass, og samme vår satte Solid Entreprenør spaden i jorden. Tre år senere er det gamle tapperiet og lagerbygget transformert til et bolig- og næringsbygg.

Bygget er totalrenovert, men både teglfasaden, de originale stålsøylene og flere detaljer er bevart. På taket er det i tillegg bygd et nybygg i to og tre etasjer, som omkranser et flaskeformet uteområde på 4.000 kvadratmeter. Nybygget er hvitt og bygd i andre materialer, for å tydeliggjøre hva som er gammelt og hva som er nytt.

Vinslottet består nå av i alt to underetasjer med garasje, boder og tekniske rom, en etasje med næringsarealer med plass til 35 butikker og fem etasjer med totalt 223 leiligheter.
– Det er utfordrende å omgjøre et massivt industribygg fra 30-tallet, med høy verneverdi, til et boligbygg. På den ene siden skal du ta vare på industripreget og detaljene som gjør bygget unikt. På den andre siden skal lokalene tilfredsstille alle nye krav til blant annet lys, lyd, ventilasjon, brannsikkerhet, rømningsveier og så videre, sier daglig leder Lasse Johansen i Solid Entreprenør.

Les hele omtalen og se bilder på bygg.no.