Bjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bjølstad studentboliger

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) kan tilby stadig flere hybelenheter til sine studenter. AF Gruppens siste bidrag er fire punkthus i massivtre i Fredrikstad, med i alt 243 boenheter.

De fire husene varierer i høyde fra fire til seks etasjer, og er koblet sammen to og to via glassbroer som går over tre og fire plan. Byggene skiller seg ut med signalgul detaljering og med karakteristiske knekk i takformene.

Dette er SiØs andre byggetrinn med massivtre på Bjølstad, og direktør Rita Hursum Lystad i SiØ er tydelig på at massivtretanken ligger dypt forankret hos studentene.

– Flertallet i styret vårt er studenter, også styrelederen, og de ønsket å bygge både bærekraftig og miljøvennlig. Det var viktig den gang, og er fortsatt viktig; studentboligene skal være kostnadseffektive. Det er jo studentene som til syvende og sist skal betale husleien. Hybelenhetene skal også ha fremtidsrettede løsninger med god funksjonalitet, sier Lystad.

Dette siste trinnet er SiØs fjerde i massivtre, det er bygget to tidligere i Halden og ett på Bjølstad som sto ferdig i 2016. Til sammen disponerer SiØ nå 715 hybelenheter i Halden og Fredrikstad.

Lars Erik Borge iTre har vært prosjekteringsleder i utviklingsfasen og prosjektleder for SiØ i byggefasen.

– Samtidig som massivtre i studentsamskipnader er kostnadseffektivt og holdbart når det gjelder helhetstenking, får vi ofte tilbakemeldinger fra studentene på det gode innemiljøet. Det er en rimeligere byggemetode med synlig tre på to av sidene, ofte også i himling, sier Borge.

Den fysiske oppstarten på Bjølstad ble innledet av AF Gruppen i begynnelsen av juli i fjor med riving av fire eldre studenthus. AF Gruppen hadde i utgangspunktet en samspillsentreprise med SiØ, som gikk over i en totalentreprise.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *