Bjølstad studentboliger, trinn 5 i Fredrikstad, 8.9.2020.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bjølstad studentboliger

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) kan tilby stadig flere hybelenheter til sine studenter. AF Gruppens siste bidrag er fire punkthus i massivtre i Fredrikstad, med i alt 243 boenheter.

De fire husene varierer i høyde fra fire til seks etasjer, og er koblet sammen to og to via glassbroer som går over tre og fire plan. Byggene skiller seg ut med signalgul detaljering og med karakteristiske knekk i takformene.

Dette er SiØs andre byggetrinn med massivtre på Bjølstad, og direktør Rita Hursum Lystad i SiØ er tydelig på at massivtretanken ligger dypt forankret hos studentene.

– Flertallet i styret vårt er studenter, også styrelederen, og de ønsket å bygge både bærekraftig og miljøvennlig. Det var viktig den gang, og er fortsatt viktig; studentboligene skal være kostnadseffektive. Det er jo studentene som til syvende og sist skal betale husleien. Hybelenhetene skal også ha fremtidsrettede løsninger med god funksjonalitet, sier Lystad.

Dette siste trinnet er SiØs fjerde i massivtre, det er bygget to tidligere i Halden og ett på Bjølstad som sto ferdig i 2016. Til sammen disponerer SiØ nå 715 hybelenheter i Halden og Fredrikstad.

Lars Erik Borge iTre har vært prosjekteringsleder i utviklingsfasen og prosjektleder for SiØ i byggefasen.

– Samtidig som massivtre i studentsamskipnader er kostnadseffektivt og holdbart når det gjelder helhetstenking, får vi ofte tilbakemeldinger fra studentene på det gode innemiljøet. Det er en rimeligere byggemetode med synlig tre på to av sidene, ofte også i himling, sier Borge.

Den fysiske oppstarten på Bjølstad ble innledet av AF Gruppen i begynnelsen av juli i fjor med riving av fire eldre studenthus. AF Gruppen hadde i utgangspunktet en samspillsentreprise med SiØ, som gikk over i en totalentreprise.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.

Campus-As-2-300x199

Campus Ås – Veterinærbygget

Samlokaliseringen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i norgeshistorien og et av de største Statsbygg-prosjektene noensinne.

Det nye veterinærbygget på Campus Ås åpner for veterinærer, forskere, undervisere og studenter i 2021 etter omfattende testing og prøvedrift av bygget. Det 63.100 kvadratmeter store nybygget i Ås kommune blir da en helt unik bygning i internasjonal sammenheng, hvor både friske og syke dyr, forskning, veterinærvirksomhet og undervisning samles under ett tak.

Byggherre Statsbygg har delt prosjektet inn i 40 sideentrepriser, og hele utbyggingen har en kostnadsramme på over åtte milliarder kroner.

– Det er ingen enkeltmiljøer som har kompetansen til å bygge noe slikt alene, så vi har vært helt nødt til å dele utbyggingen opp i flere entrepriser, understreker prosjektleder Per Roar Nordby i Statsbygg.

Henning Larsen Architects og Fabel arkitekter står bak utformingen av dette spesialiserte bygget. Bygget omfatter en rekke store kontrakter for mer eller mindre unike tekniske løsninger. De tre største bygningsmessige kontraktene er kontraktene for råbygget, som ble signert med BundeBygg tilbake i 2015, kontrakten for tett bygg, som gikk til AF Gruppen, og kontrakt for bygningsmessig innredning, som HENT har hatt sammen med et eksternt bygg på samme tomt.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.

Brekke & Strand har jobbet sammen med Multiconsult om den akustiske prosjekteringen og utført kontrollmålinger for HENT AS.

11_Vindmollebakken_by_HelenHard_Foto_Sindre_Ellingsen_H1A8834_Lav-848x480

Statens pris for byggkvalitet

 

Statens pris for byggkvalitet

..til Vindmøllebakken bofellesskap

Vi har jobbet på prosjektet som underleverandør til Kruse Smith Entreprenør.

«Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger er bygget etter modellen Gaining-by-sharing. Tanken bak modellen er å skape bærekraftige bomiljøer, både miljømessig, sosialt og arkitektonisk. Her legges det til rette for at beboerne møtes på tvers av generasjoner. Prosjektet åpner for et mangfold av sosiale og fysiske løsninger, hvor det å dele og det å bo sammen med mennesker i ulik alder og livssituasjon oppleves som en gevinst. De 40 leilighetene er på mellom 25 og 90 kvadratmeter. Alle har tilgang til store fellesarealer og funksjoner som allrom med kjøkken, amfi, verksteder, vaskerom, bibliotek, gjestehybel, takterrasse, gårdsrom, veksthus og lekeplass. Boligkjøperne har vært involvert fra starten og har dermed kunnet påvirke prosjektet i byggeperioden.

Sissel Leire i Indigo Vest sto for presentasjonen under dagens konferanse.

– Dette er spennende, ikke bare fordi man har laget et flott prosjekt, men aller mest fordi man tøyer begrepet byggkvalitet i riktig retning. Her kombineres god arkitektur med sosial bærekraft og tanker rundt menneskelig fellesskap. Prosjektet viser retning, mot noe varmere og mer inkluderende.»

Byggfakta.no