Bogafjell-ungdomsskole-803x480

Bogafjell ungdomsskole

Den nye ungdomsskolen på Bogafjell i Sandnes står nå klar til å møte elevene i august.

Skolen på Bogafjell er etterlengtet. Bydelen i Sandnes er blant kommunens største, og har inntil nå manglet egen skole for de eldste grunnskoleelevene. Sandnes kommune lider av voksesmerter, og ungdommene har blitt sendt til andre skoler. De siste årene har ungdomskullet også blitt delt. Dette blir det slutt på når rektor Vigdis Vatne i august tar imot 207 elever, fordelt på ni klasser, i 8., 9. og 10. trinn.

[…]

Skolen, på 5.500 kvadratmeter, har kapasitet til 504 elever. Den består av 18 klasserom, alle med et grupperom. Byggets form gjør at klasserommene i den øverste etasjen har opp til cirka seks meters takhøyde. Dette gir åpne og luftige værelser, med mye lys og god romopplevelse.

Ungdomsskolen inneholder også rom for undervisning i fremmedspråk og valgfag. Her er spesialrom for matlaging, naturfag, håndarbeid, tresløyd og musikk, men bygget er uten gymsal. Bogafjellhallen skal benyttes til det. Slik unngår en at hallen blir stående ubrukt på dagtid.

Byggestart var senvinter 2018, og totalentreprenør Jærentreprenør overleverte skolen 8. juni.

Les hele omtalen og se bilder på bygg.no.

Bygg-01-Vinslottet

Bygg 01 Vinslottet

Vinmonopolets gamle hovedanlegg på Hasle i Oslo var Nordens største industribygg da det ble bygd på 1930-tallet. Nå er mastodonten transformert til et 43.699 kvadratmeters bolig- og næringsbygg.

Bygg 01 Vinslottet er en del av Hasle Linje, sentralt plassert mellom Løren, Frydenberg og Økern i Oslo. Vinmonopolets gamle produksjonsanlegg var Nordens største bygg da det ble oppført i 1932.
Bygget på 43.699 kvadratmeter er konstruert som et lagerbygg med monumentale fasader og bærestruktur av stålsøyler. Byantikvaren har omtalt bygget som enestående norsk industriarkitektur, og teglfasaden er bevaringsverdig.

Höegh Eiendom AS kjøpte tomten av Arcus i 2007. Sammen med Profier AS, byantikvaren og plan- og bygningsetaten i Oslo jobbet de i flere år med planene om å utvikle og bygge om industribygget.
I april 2017 var rammetillatelsene på plass, og samme vår satte Solid Entreprenør spaden i jorden. Tre år senere er det gamle tapperiet og lagerbygget transformert til et bolig- og næringsbygg.

Bygget er totalrenovert, men både teglfasaden, de originale stålsøylene og flere detaljer er bevart. På taket er det i tillegg bygd et nybygg i to og tre etasjer, som omkranser et flaskeformet uteområde på 4.000 kvadratmeter. Nybygget er hvitt og bygd i andre materialer, for å tydeliggjøre hva som er gammelt og hva som er nytt.

Vinslottet består nå av i alt to underetasjer med garasje, boder og tekniske rom, en etasje med næringsarealer med plass til 35 butikker og fem etasjer med totalt 223 leiligheter.
– Det er utfordrende å omgjøre et massivt industribygg fra 30-tallet, med høy verneverdi, til et boligbygg. På den ene siden skal du ta vare på industripreget og detaljene som gjør bygget unikt. På den andre siden skal lokalene tilfredsstille alle nye krav til blant annet lys, lyd, ventilasjon, brannsikkerhet, rømningsveier og så videre, sier daglig leder Lasse Johansen i Solid Entreprenør.

Les hele omtalen og se bilder på bygg.no.

bærekraft-848x480

#vibyggerbærekraft

Artikkel fra bygg.no:

Byggenæringen har spesielt gitt tematikken bærekraftige løsninger økt oppmerksomhet, og nå ønsker initiativet SAMMEN2020 å bidra til at stemmene i næringen samler seg om et overordnet budskap for å øke næringens gjennomslagskraft. Dette gjelder både konkrete fakta og hva man bør prioritere i denne kommunikasjonen.

– Vi er en stor næring som skal samle oss rundt en bærekraftig utvikling for fremtiden. Det er en omfattende oppgave, og det er viktig at vi kan fortelle myndighetene og de rundt oss at vi er klare, og at vi er en del av løsningen. Vi har ansvar og vi ønsker å ta ansvar i dette arbeidet, sier leder for BAE-rådet, Jon Sandnes.

– Vi er viktige for at Norge skal nå sine klimamål. Gjennom samtalen med topplederne i næringen har det kommet to klare bestillinger; få frem fakta og sett fokus på bærekraft. Det er også etterspurt en mal i arbeidet med å få frem et felles budskap rundt næringens betydning, og vi har derfor nå utarbeidet nettopp dette samt en kommunikasjonskanal, sier lederen for Strategisk råd i SAMMEN2020, Liv Kari Hansteen.

Flere representanter for bedriftene i SAMMEN2020 har jobbet med denne kommunikasjonsplanen, blant dem kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Christian Altmann og leder for marked, kommunikasjon og strategi i Norconsult, Hege Njå Bjørkmann. Sammen med Sandnes og Hansteen presenterte de denne planen for over 100 toppledere og kommunikasjonsansvarlige i næringen i et Teamsmøte onsdag.

Planen er at næringen i større grad skal nå gjennom med sine budskap, og et av tiltakene som introduseres er et felles grafisk element og en emneknagg om bærekraft, til bruk i sosiale medier, #vibyggerbærekraft.

– Tanken bak dette tiltaket er å kombinere noen felles budskap med en felles visuell profil, som viser helt konkret hva bedriftene i vår næring bidrar med. Om mange tar dette i bruk, vil det kunne ha stor effekt, sier Bjørkmann.

– De fleste bedriftene i næringen har ingen kommunikasjonsavdeling. Derfor har vi lagt vekt på at alle på en enkel måte skal kunne ta denne planen direkte inn i egne strategier og planverk. Planen gir noen overordnede føringer og helt konkrete innspill til hvordan hver av bedriftene kan bidra i et felles løft, sier Altmann.

I møtet fikk de gode tilbakemeldinger på arbeidet som er lagt ned og planen som er presentert, og man skal nå arbeidere for å implementere dette arbeidet videre ut i de enkelte virksomhetene.

Foruten Altmann og Bjørkmann har Helene Johansen Facchini (Caverion), Kjell Kvarekvål (JM Norge) og Audun Lågøyr (Skanska) vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet kommunikasjonsplanen.