OSLO

Brekke & Strand Akustikk AS
Visit: Hovfaret 17B, 0275 OSL
Post: Pb 1024 Hoff, 0218 Oslo
Norway

Phone: +47 24 12 64 40
info@brekkestrand.no

TRONDHEIM

Brekke & Strand Akustikk AS
Visit: Sluppenvegen 17B, 7037 TRD
Post: Pb 1024 Hoff, 0218 Oslo
Norway

Phone: +47 24 12 64 40
info@brekkestrand.no

BERGEN

Brekke & Strand Akustikk AS
Visit: Conrad Mohrs veg 23, 5072 BRG
Post: Pb 1024 Hoff, 0218 Oslo
Norway

Phone: +47 24 12 64 40
info@brekkestrand.no

GOTHENBURG

Brekke & Strand Akustik AB
Visit: Södra Gubberogatan 4, 416 63 GOT
Post: Box 1084, 405 23 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 (0)31-13 41 00
info@brekkestrand.se

STOCKHOLM

Brekke & Strand Akustik AB
Visit: Bellmansgatan 22B, 118 47 STHLM
Post: Bellmansgatan 22B, 118 47 Stockholm
Sweden

Phone: +46 (0)725-17 42 01
info@brekkestrand.se

(start 2018-11-01)

KRISTIANSAND

Endre Skagen Sanne

Skippergata 4
4611 Kristiansand

FREDRIKSTAD

Anders Isebakke

Gamle Beddingvei 28
1671 Kråkerøy